Papa Mercuri

Perquè els Papes es canvien el nom?

Juan_II__papa_LVI

Sabeu perquè els Papes adopten un altre nom?

La història és llunyana…Joan II, un Papa del segle VI, fou el primer Papa a adoptar un nom diferent i el que encetà aquest costum.

Sabeu perquè es canvià el nom? Doncs molt senzill, el seu nom verdader era ni més ni menys que Mercuri, tenia el nom d’un Déu pagà. Com podia tenir un Papa de Roma, el missatger de Crist, el nom del missatger de Zeus?!!!

D’aquest Papa no sabem gaires coses, sabem que fou escollit després d’un conclave llarg,complicat i polèmic que durà dos mesos. A aquella època la seu vacant era espai per negociacions i compra-venta de càrrecs eclesiàstics. Aquest era un costum molt freqüent des de temps de Constantí, sovint esdevenia Papa no qui era més pietós sinó qui mes diners oferia. La compra-venta de càrrecs rebia el nom de simonia perquè el primer que feu servir els diners per comprar poder dins l’església fou un tal Simó, anomenat el màgic. Aquest era un mag dels temps de Sant Pere, famós pels seus prodigis sobrenaturals i el que aleshores s’anomenaven miracles. Diuen que amb els seus miracles cercava de convèncer als altres que era un Déu i que volgué corrompre a Sant Pere oferint-li diners perquè aquest li deixes administrar l’esperit Sant. Mori segons una llegenda colgat de terra quan volgué demostrar els seus poders: s’enterrà sota terra dient que resuscitaria al cap de tres dies però al cap de tres dies estava mort, i enterrat és clar.

El Papa Joan II, portava el nom del Déu protector del començ i dels lladres!, i diuen que comercià per tal d’obtenir el seu càrrec… Vés a saber, durant aquells dos mesos de seu vacant, com solia passar sempre que es moria un Papa, van desaparèixer alguns objectes litúrgics de valor. Hi havia sempre un tragí de ventes d’objectes sagrats per part de qui no tenia diners per comprar-se un càrrec. Tot i que un cop esdevingué Papa cercà de posar fre al simonisme. Qui sap!, en tot cas el primer que va fer fou canviar-se aquell nom tan incòmode, que res de pietós tenia.