bucranis

El significat dels bucranis

bucranio

Els anomenats bucranis o cranis de bou eren un element decoratiu molt freqüent tant en l’arquitectura romana com posteriorment en la del Renaixement. L’ art del Renaixement és un art que s’inspira a l’antiguitat grecoromana i és lògic, per tant, que els elements decoratius siguin si fa o no fa els mateixos. Miquel Àngel usa també bucranis a la capella sixtina. Però sabeu quin significat tenen aquests? És un element decoratiu buid de contingut o té una simbologia?

El bucrani és un element decoratiu molt antic, és un record dels sacrificis que els romans oferien als seus Deus. Com és sabut els romans sacrificaven animals a la divinitat. Al principi s’usaven cranis d’animals morts per engalanar els temples juntament amb guirlandes de flors.  Flors, perfums i animals eren les ofrenes que es feien als Deus. Amb el pas dels segles aquesta decoració arcaica deixà pas a una decoració esculpida. En comptes de penjar cranis d’animals i guirlandes de flors al damunt dels temples aquests es representaven i s’esculpien al damunt de les parets de marbre. Les guirlandes i els cranis, col.locats de manera alternada, al·ludien també als cicles de la naturalesa de vida i mort i a la renovació d’aquesta. Es demanava als Deus que la vida fes el seu curs i que portes de nou l’abundància.

Hem de suposar que és això al que pensa Miquel Àngel quan els pinta a la capella sixtina. En molts casos els cranis perden el seu significat i s’usen de manera repetitiva, vuids de contingut, són merament una herència decorativa de l’antiguitat. En la capella sixtina no és així . La capella sixtina és un temple, en aquest cas cristià, i Miquel Àngel l’engalana com els antics engalanaven els seus. Els bucranis estan entre els profetes i les sibil·les, les sacerdotesses antigues que segons els jueus havien predit també la vinguda de crist. Són un nexe entre els dos mons. El sacrifici al qual fan referència ja no és el d’un bou sinó al de Crist que prediuen tant els profetes com les sibil·les i de la mateixa manera que en els temples pagans al·ludeixen als cicles de la naturalesa a la capella recorden també els cicles de vida i mort i a la resurrecció.

L’art de’n Miquel Àngel no era un art ornamental, res és superflu a la Capella Sixtina.